Produse | Prețuri
AO Arhitect Studio Art vă oferă o gamă diversificată de servicii de arhitectură și conexe, ce cuprinde întregul spectru arhitectural, fie că este vorba de un simplu certificat de urbanism, sau de proiecte de bază, până la proiecte tehnice cu detalii de execuție, avize sau proiecte de interior și exterior, echipa noastră vă stă alături în îndeplinirea viselor. Astfel, produsul final este o lucrare de arhitectură cu un design extraordinar!


Servicii de urbanism

Certificatul de urbanism este un document esențial, care, alături de autorizația de construcție, permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții de legalitate.
550 RON

P.T. - D.D.E. Proiect tehnic cu detalii de execuție

Memorii tehnice pentru fiecare specialitate;  

Plan de încadrare în teritoriu;  

Plan de situație (corelat cu planul topografic);  

Concept 3D al investiției; 

Detalii de execuție la fiecare specialitate;  

Antemăsurători la fiecare specialitate;  

Deviz estimativ al investiției. 

ARHITECTURĂ  

Planurile tuturor nivelurilor subterane și supraterane;  

Planul acoperișului;  

Toate fațadele;  

Secțiuni caracteristice;  

Tablou de tâmplărie;  

Caiete de sarcini.  

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Planul fundațiilor, detalii fundație, armare planșee;

Armare sâmburi, armare grinzi, plan învelitoare.

INSTALAȚII

Instalații electrice;

Instalații sanitare (trasee, schema monofilara, schema coloane, caiete de sarcini);

Instalații termice.

58 RON / MP

Proiectare design interior

Întâlnire cu designerul AOA pentru identificarea dorințelor beneficiarului

Deplasare la locație pentru măsurători și fotografii

Proiect de design în funcție de preferințe

Planșe tehnice pentru implementarea proiectului de design

Asistență în alegere mobilierului

Asistență în alegerea produselor

Propunerea unei palete cromatice

Recomandări furnizori premium la prețuri avantajoase

Management de buget

1200 RON / Camera

- Urbanism - PUD, PUZ, PUG

Planul Urbanistic General (PUG) se întocmește la inițiativa primăriei sau a consiliului județean. 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentație de urbanism ce reglementează o zona. 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) face referire la o singura parcela si se refera la modificarea retragerilor construcțiilor fata de limitele de proprietate, aliniamentul, accesele in cadrul parcelei si racordarea la utilități.

În funcție de gradul de dificultate

D.T. A.D. Proiect autorizație de desființare

Memorii tehnice pe fiecare specialitate

Plan de încadrare în teritoriu

Plan de situație

Releveu al construcției care se va desființa

Releveu fotografic

17 RON / MP

Proiect design exterior

Întâlnire cu designerul AOA pentru identificarea dorințelor beneficiarului

Deplasare la locație pentru măsurători și fotografii

Planuri 2D/3D cu cote, materiale, finisaje, accesorii, amenajarea tuturor spațiilor exterioare

Recomandări pentru achiziționarea materialelor necesare

Management de buget

4200 RON

Prețuri avize

AVIZ Agenția pentru Protecția Mediului

AVIZ CEZ

AVIZ Distrigaz

 AVIZ Telekom

 AVIZ Apă- Canal

AVIZ PSI Ridicare topografică 

Studiu geotehnic

Studiu energie alternativă

Expertiză tehnică

Prețuri variabile

D.T.A.C.

ARHITECTURĂ 

 Memorii tehnice pentru fiecare specialitate 

 Plan de încadrare în teritoriu Plan de situație (corelat cu planul topografic) 

 Concept 3D al investiției 

 Planul tuturor nivelurilor subterane și supraterane 

 Planul acoperișului 

 Planul fațadelor 

 Secțiuni caracteristice 

 STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

 Planul fundațiilor, detalii ale      fundației 

 Armare sâmburi 

 INSTALAȚII 

 Electrice, termice, sanitare. 

43 RON / MP

Servicii conexe

Proiect împrejmuire teren 

- 550 RON

Proiect organizare de șantier (D.T.O.E.) 

- 1200 RON

Studiu însorire 

- 2200 RON

Studiu utilizare energie alternativă 

- 1000 RON

Întocmire documentație avize uzuale 

- 200 RON / Aviz

 

Obținere avize în numele beneficiarului 

- 200 RON / Aviz

 

 

Proces verbal de finalizare lucrare 

- 200 RON 

Contact

Machete de prezentare ale proiectelor

Cu ajutorul machetelor de proiectare, arhitecții și constructorii pot înțelege și evalua foarte repede cubatura unui design și relațiile spațiale. Un model este adesea mai viu decât reprezentările bidimensionale.
Cu ajutorul machetelor arhitecturale tridimensionale, pot fi efectuate diverse simulări. Iluminarea și umbrirea clădirilor pot fi simulate folosind modele simple de masă. Aerodinamica anumitor cuburi poate fi testată în tunelul vântului.

Prețuri variabile

AO Arhitect


Arhitect Andreea Oprea

 

 

Institutul de Proiectari Pitesti, Blvd I. C. Brătianu nr. 24, Etaj 8, Camera 8, Pitești

+40762796412

contact@aoarhitect.ro

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului.